Больше видео:

Marat Abilda

Рыбалка на сырдарье 3 насос

6 меc назад

Рыбалка на шардаре и на Сырдарьи.

Кызыл жага балабакшасы

1 лет назад

Алтыи улы.

Шардара рыбалка

1 лет назад

Марат Абылда.